СТАНЕТЕ АВТОР

Дигитални издания за свободна журналистика

Платформите ни за дигитално четене са група от над 20 интернет издания. Станете част от нашия дигитален екип.

Посрещаме с радост всички материали, които ни изтпращате за публикуване – текст, видео, аудио, интервюта, снимки, репортажи, статии за събития, култура, здраве, новини и на всякаква тема незабранена от закона и ненарушаваща журналистическа eтика, редакционната ни политика  и авторското право.

Някои насоки, за да ви улесним:

1. Материалите, които ни изпращате за публикуване (или техни части) да не са публикувани вече на друго място в интернет.

2. Да са с цитирани източници на информация.

3. Трябва да притежавате авторските права на изображенията, звуковите файлове или видео файлове, които сте използвали или те да са с лиценз, позволяващ свободно използване. Ако нямате такива – ние ще ви съдействаме.

4. Авторът носи пълна отговорност за своите публикации, за верността на изнесените в тях факти, данни и твърдения.

5. Ако ни изпращате интервю, моля вземете в писмен вид съгласието на интервюирания, че няма против да го публикуваме при нас.

Не изплащме хонорари за публикувани материали. Но даваме възможност на авторите им да публикуват своя визитка, в края на всеки техен авторски материал, с информация, която желаят да се представят с цел придобиване на онлайн имидж.

Запазваме си правото да откажем публикация на ваш материал.

Авторите на материалите ни отстъпват правата за публикуване на изпратените текстове, още си изпращането им.

Изпращането на материали е изцяло доброволно. Авторът се отказва от каквито и да е било претенции към нас за възнаграждение или компенсация, в замяна на предоставените от него материали.

Каква е тематиката на статиите?

Няма ограничение в темите.

Предоставянето на продукт с цел реклама или представяне пред аудиторията, не ни задължава  да отразим или рекламираме продуктите. Статии с цел маркетинг, реклама или други комерсиални цели са въпрос на договаряне.

Изпращайте ни материалите си на имейл info @ vipmedia.bg!

Не носим никаква отговорност в случай, че изпращайки материал, сте нарушили нечии права и не може да бъдем държани отговорни за нанасянето на каквито и да е било вреди в резултат от тази злоупотреба и последвалото публикуване на материала в някое от изданията ни, в оригиналната предоставена от автора форма.

Запазваме си правото да премахваме предоставените ни материали по свое усмотрение и без предизвестие.

Разгледайте нашите издания.

 

ЕТИЧНИ НОРМИ
  • Авторите на статията носят пълна отговорност за тяхната обоснованост, достоверност и оригиналност.
  • Авторите на статиятаносят пълната отговорност за мненията и концепциите, които изразяват в статиите си.
  • Авторите на статията трябва да цитират публикациите, които са използвани и са задължени да спазват указаните правила за цитиране.
  • Авторите са задължени да оповестят всяко спонсорство или финансови договорености, свързани с тяхната статия, ако има такива. Това се отбелязва в края на публикацията.
  • Отговорност на автора на статията е да получи разрешение за възпроизвеждане на илюстрации, таблици и т.н. от други публикации.
  • Плагиатството във всичките му форми е недопустимо.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  • Изпращането на материал за публикуване означава прехвърляне на авторското право от автора към издателя. Приетите публикации не могат да се препубликуват в други издания изцяло или частично без писменото съгласие на издателя.
  • Авторите на одобрените за публикуване статии и информации приемат стилови поправки и други редакции, които не изменят смисъла на текста.

 

Очаквайте скоро и възможности за неплатен стаж.

Ще предложим стажантска програма по творческо писане за нови автори с желание да се развиват в медийната сфера и областта на журналистиката.

Изпращайте ни CV, придружено от кратко мотивационно писмо или авторски материал.

Кандидатурите ще се разглеждат под строга конфиденциалност, по смисъла на ЗЗЛД.
Стажът е неплатен.