Brand identity

V – Black Ops One

IP – Archivo Black

***

 

LongLogo-VIP

LOGO-VIP

LOGO-VIP-Final-Black 

LOGO-VIP-Final-White 

 

VIP-MEDIA-BG-WHITE

VIP-MEDIA-BG-BLACK

Vizitka-VIP-Media 

 

Цветове

#0066b3

#ed1c24