ПРИНЦИПИ

Как се изграждат и управляват всички издания от медийната група

Принципи:

  1. Обективност и безпристрастност

В статиите на изданията не се рекламира безразборно и не се агитира, а се цели информиране. Нашите партньори, в качеството си на доказани експерти в своите области, ни помагат обективно да отговорим на конкретни или евентуални въпроси на наши читатели. Целим да създаваме статии, в които да решаваме или поне улесняваме решаването на проблемите или взимането на решения. Избираме нашите партньори заради високия им професионализъм, тематиката и желанието да бъдем полезни на читателите си, които сами решават на коя информация ще се доверят.

  1. Конкретност

Всички издания от дигиталната верига са предназначени да улесняват потребителите за намирането на това което търсят в интернет. Полезната информация преобладава сред любопитната и събитийната, но не на последно място са и развлекателните и забавни публикации. Приоритет е информираност и решаване на дадени конкретни ситуации, въпроси и проучвания от страна на потребителите.

  1. Полезност

По-голямата част от статиите в интернет изданията са свързани със специализирана информация, за която се ползват експерти в лицето на наши партньори. Целта е да се постига все по-голяма полезност за читателите, които търсят как да си решат проблемите или достатъчно информация по дадени теми, за да могат да вземат своето обективно решение.

  1. Безплатно

Ползването на всички издания на дигиталната медийна група е безплатно. Основен приоритет за комфорта на читателите ни е да няма реклами на Гугъл или други платформи, за които се очаква читателите да генерират кликове – случайно или принудително. Рекламните ни банери са умишлено изключително ограничени, заради комфорта на читателите и отново са свързани единствено с партньорите ни.

  1. Изчерпателност

Категориите във всяко интернет издание от дигиталната група обхващат всички основни аспекти на живота. Профилираните издания носят съответното приоритетно съдържание, но предлагат и категории, различни от основната тематика на сайта. Тъй като читателите, обединени под една обща заинтересованост към определен етап от живота си, например: Новини, Здраве, Бизнес, Родителство и други, се интересуват и от останалите сфери в живота.

  1. Прецизност

Стремежът е да се създават или агрегират статии, които са разбираеми и приятни за четене. Изчерпателни, но не прекалено дълги. Пренасочваме чрез вътрешни линкове за допълнителна информация към дадена тема, чрез ключови думи и фрази, които отварят нова връзка към друга статия, която би била полезна.

  1. Актуалност

Стремежът е да се обхванат както новостите в дадени сфери, така и личният опит, споделян в социалните мрежи или от читателите, които ни изпращат електронни писма. Актуалността се поддържа и от партньорските взаимоотношения, чрез създаване на брандирано съдържание и мултимедиен пиар.