ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Privacy notice / GDPR / Политика за поверителност

Общият регламент относно защитата на данните (GDPR – General Data Protection Regulation) на ЕС влиза в сила в Европейския съюз на 25 май 2018 г.  Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните.

„Вива Ефир“ ЕООД  е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър с:

ЕИК/БУЛСТАТ: 121387829

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Преполац” 20

E-mail: info@vipmedia.bg

Телефон: 0888 55 91 83

„Вива Ефир“ ЕООД  прилага мерки за защита на личните данни, съгласно регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламант на съвета от 27.04.2016 г. и НАРЕДБА № 1 от 30 януари 2013 г. към ЗЗЛД за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни.

В качеството си на администратор на лични данни „Вива Ефир“ ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото (ако) са необходими за предоставянето на услугите, и ги пази отговорно и законосъобразно. Въведени са вътрешни правила.

Всички наши потребители и контрагенти имат възможност да поискат информация за:

 • Какви лични данни имаме за вас;
 • Целите на обработката на личните данни;
 • Категориите на съответните лични данни;
 • Получателите, на които личните данни са/ще бъдат разкрити;
 • Колко дълго възнамеряваме да съхраняваме съответните лични данни;
 • Ако не сме събрали данните директно от вас, информация за източника;
 • Правото на поправяне или попълване на непълни или неточни данни за вас и процесът на искане за това;
 • Правото да се поиска изтриване на лични данни (където е приложимо) или да се ограничи обработката в съответствие с нормативната уредба за защита на данните, както и възможността за противопоставяне на всеки директен маркетинг и получаване на информация за всяко автоматично вземане на решения, което се използва;
 • Правото да се подаде жалба или да се потърси съдебна защита, както и компетентни лица за връзка в такива случаи.

Имате право да поискате да се изтеглят личните Ви данни.

Можете да поискате това като ни пишете на info@vipnews.bg.

 

Не сме длъжни да изтриваме личните данни, ако ги съхраняваме и обработваме:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 •  изтриваме данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Надзорен орган

 Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg

 

Цели за обработването и съхраняването на Вашите лични данни

„Вива Ефир“ ЕООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679.

„Вива Ефир“ ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги, както личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги.

„Вива Ефир“ ЕООД  събира, обработва и съхранява личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за следните цели:

 • Вие сте страна по договор;
 • регистрация на участник в събитие
 • счетоводни цели;
 • статистически и маркетинг цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата, нови и ъпгрейднати абонаментни планове, оферти, предложения, събития, удслуги, покани и др.
 • абониране за нашите статии, публикувани в изданията на VIP Group;
 • оставяне на коментари под наши статии, публикувани в изданията на VIP Group.

„Вива Ефир“ ЕООД  може да обработва и съхранява личните данни с цел изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Разполагаме със стабилни правила и процедури за сигурност на информацията, за да защитим личните данни от неразрешен достъп, промяна, разкриване или унищожаване.

„Вива Ефир“ ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Какви видове лични данни събираме, обработваме и съхраняваме?

 • Данни, които ни предоставяте при сключване и изпълнение на договор за търговска сделка с клиент или партньор и неговото администриране;
 • Данни за изпращане на информационни съобщения – изпращане на съобщения до клиентите, партньорите, агенциите, специалистите и предприемачите за услуги, оферти, предложения, ПР и др информация;
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър);
 • Абонамент за получаване на статии;
 • Администриране на коментари под публикации в изданията на VIP Media.

„Вива Ефир“ ЕООД  обработва следните категории лични данни, ако е необходимо: имена, електронна поща, телефон, адрес.

Какви данни не събираме?

„Вива Ефир“ ЕООД  не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Срок на съхранение на личните Ви данни

„Вива Ефир“ ЕООД съхранява Вашите лични данни, дадени на основание съгласие, до неговото изрично оттегляне, като това не засяга направени публикации и коментари с оглед запазване на смисловата цялост на коментарите.

„Вива Ефир“ ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок.

Предоставяне на личните ви данни

За извършване на регистрации на домейни, хостинги или други „Вива Ефир“ ЕООД предава необходимата информация към съответния регистратор, който обработва Вашите данни като администратор за целите на регистрацията.

С приемането на общите условия, посещението, регистрация и коментирането в интернет изданията, изпращането и отговарянето на електронни съобщения, включително и във фейсбук каналите ни и договаряне на взаимоотношения между „Вива Ефир“ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 

Информация е последно актуализирана на 01.08.2020